طراحی پوسترهای کنفرانس ها

این وب سایت ها به پژوهشگران و ارائه دهنده گان کمک میکند تا بتوانند پوسترهایی زیباتر و جذاب تر برای دست آوردهای پژوهشی خود آماده نمایند http://yabesh.ir/?p=2486 http://guides.nyu.edu/posters http://guides.library.cornell.edu/ld.php?content_id=1175890 http://researchguides.uvm.edu/c.php?g=290634&p=1935411 ادامه مطلب…