معرفی پایگاه ساستینبلیتی واچ از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Sustainability Watch (ebscohost این منبع که بر مفهوم “مردم – سیاره – منابع” متمرکز است، خلاصه هایی از مهم ترین پیشرفت ها در حوزه پایداری را فراهم ادامه مطلب…