معرفی پایگاه مسترفایل پریمیر از ابسکوهاست

MasterFILE Premier (ebscohost) این پایگاه که مخصوصا برای کتابخانه های عمومی طراحی شده است، متن کامل مجلات و کتب مرجع و اسناد منابع اصلی را فراهم می آورد. همچنین این ادامه مطلب…

معرفی پایگاه مستر فایل کامپلیت از ابسکوهاست

MasterFILE Complete (ebscohost) مسترفایل کامپلیت بزرگترین مجموعه از متن کامل مجلات پرطرفدار، کتب مرجع و دیگر منابع شایان توجه را از برجسته ­ترین ناشران جهان دردسترس قرار می ­دهد. این ادامه مطلب…