معرفی پایگاه پترولیوم ابسترکتس تی یو ال اس ای دیتابیس از ابسکوهاست

Petroleum Abstracts TULSA Database (ebscohost) پایگاه پترولیوم ابسترکتس منبع مشخص اطلاعات مربوط به اکتشاف نفت و گاز و صنایع تولیدی مرتبط می باشد. این پایگاه علاوه بر منابع کتاب شناختی ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اینرژی اند پاور سورس از ابسکوهاست

Energy and Power Source (ebacohost) اینرژی اند پاور سورس مهم ترین پایگاه تمام متن در حوزه انرژی و نیرو و صنایع مرتبط می باشد. این پایگاه برترین ژورنال ها و ادامه مطلب…