معرفی پایگاه ریهبیلیشن رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Rehabilitation Reference Center (ebscohost)  این پایگاه شواهد محور، برای فیزیوتراپ ها، کاردرمانگران، گفتار درمانگران و متخصصان توانبخشی طراحی شده است. درمانگران می توانند با استفاده از این پایگاه، به آخرین ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ریهبیلیشن اند اسپورتس مدیسین سورس از ابسکوهاست

Rehabilitation and Sports Medicine Source (ebscohost) این پایگاه برای توانبخشان یک پایگاه اطلاعاتی بسیار ضروری است و شامل متن کامل ژورنال ها، کتاب ها، مطالب تجاری و مجلات حوزه پزشکی ادامه مطلب…