پایگاه اطلاعاتی گلوبال هلث آرشیو از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی  (Global Health Archive (ebscohost این پایگاه کتابشناختی که توسط سی ای بی آی تولید می شود، شامل منابع پژوهشی بیوشیمی و سلامت عمومی از سال ۱۹۱۰ تا ادامه مطلب…

پایگاه اطلاعاتی آن آرچیتکچر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی  (On Architecture (ebscohost این پایگاه یک آرشیو دیداری-شنیداری آنلاین در حوزه معماری است که در سال ۲۰۱۲ توسط دو معمار شیلیایی به نام­ های فیلیپ د فراری ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اپلاید ساینس اند تکنولوژی ایندکس رترواسپکتیو از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Applied Science and Technology Index Retrospective: 1913-1983 (ebscohost پایگاه اپلاید ساینس اند تکنولوژی یک نمایه آرشیوی است که اکتشافات و مطالعات علمی تاریخی و مهم را از ادامه مطلب…

معرفی پایگاه مگزین آرشیوز از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Magazine Archives (ebscohost این پایگاه دسترسی شما را به تمامی شماره­ های مجلات مهم برای پژوهش فراهم می­ آورد. استفاده از این پایگاه دارای سودمندی­ های زیادی ادامه مطلب…

معرفی پایگاه آرشیوی اینسپک از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Inspec Archive – Science Abstracts 1898-1968 (ebscohost این پایگاه کتابشناختی برجسته آرشیوی که توسط موسسه مهندسی و تکنولوژی به وجود آمده است، ۷۰ سال ادبیات علمی و ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Biological Abstracts Archive 1926-1968 (ebscohost پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل تمامی رکوردهای کتابشناختی ادبیات پژوهش علوم زیستی و زیست­ ادامه مطلب…