معرفی پایگاه گلوبال پتنت رفرنس سنتر از ابسکوهاست

Global Patents Reference Center (ebscohost) این پایگاه شامل میلیون ها ثبت اختراع تمام متن و استناد از مراکز ثبت اختراع سراسر جهان می باشد. دسترسی به اختراعات ثبت شده جدید ادامه مطلب…