معرفی پایگاه آی تی سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (IT Source (ebscohost آی تی  سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اچ آر سورس از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (HR Source (ebscohost اچ آر سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان منابع انسانی در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Business Source Corporate (ebscohost این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بیزنس کانتینیوتی اند دیزستر ریکاوری رفرنس سنتر از ابسکوهاست

معرفی پایگاه اطلاعاتی (Business Continuity Expert and Disaster Recovery Reference  Center (ebscohost این پایگاه تمام متن برای کمک به متخصصان اطلاعات و متخصصان شغلی طراحی شده است و تمامی جنبه ادامه مطلب…