معرفی پایگاه انتیس از ابسکوهاست

NTIS (ebscohost) این پایگاه شامل بیش از ۲ میلیون خلاصه توصیفی از مقالات و عناوینی است که انتیس (سرویس ملی اطلاعات تخصصی) از سال ۱۹۶۴ تا به حال از دولت ادامه مطلب…