معرفی پایگاه انتیس از ابسکوهاست

NTIS (ebscohost) این پایگاه شامل بیش از ۲ میلیون خلاصه توصیفی از مقالات و عناوینی است که انتیس (سرویس ملی اطلاعات تخصصی) از سال ۱۹۶۴ تا به حال از دولت ادامه مطلب…

معرفی پایگاه نشنال کریمینال جاستیس رفرنس سنتر سرویس ابسترکتس از ابسکوهاست

National Criminal Justice Reference Service Abstracts (ebscohost) این مجموعه شامل خلاصه هایی از مهم ترین مطالب مربوط به اجرای قانون و عدالت کیفری در قالب کتاب، گزارش های دولتی، گزارش ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اینترنشنال فارمسیتیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

Pharmaceutical Abstracts این پایگاه گسترده که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید می شود، شامل نمایه­ و خلاصه های ژورنال های دارویی و پزشکی سراسر جهان می باشد. این پایگاه برای ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اینترنشنال پالیتیکال ساینس ابسترکتس از ابسکوهاست

International Political Science Abstracts (ebscohost) این پایگاه توسط انجمن ملی علوم سیاسی منتشر می شود و شامل خلاصه مقالات داوری نشده حوزه علوم سیاسی می باشد که در ژورنال ها ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اینسپک از ابسکوهاست

Inspec (ebscohost) این پایگاه کتابشناختی برجسته که توسط موسسه مهندسی و تکنولوژی به وجود آمده است، خلاصه و نمایه مقالات علمی و فنی جهان را در زمینه های زیر فراهم ادامه مطلب…

معرفی پایگاه هیومن ریسورسز ابسترکتس از ابسکوهاست

Human Resources Abstracts (ebscohost) این پایگاه کتابشناختی تمامی حوزه های مربوط به منابع انسانی مانند مدیریت منابع انسانی، کارمندان و رفتار سازمانی را پوشش می دهد و شامل صدها هزار ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ابسترکتس این سوشال جرانتولوژی از ابسکوهاست

Abstracts in Social Gerontology (ebscohost) این پایگاه کتابشناختی، منابع ضروری برای پژوهش های سالمندی را نمایه می کند. کسانی که به زمینه سالمندی علاقه مندند، می توانند از این پایگاه ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ارگونومیک ابسترکتس از ابسکوهاست

Ergonomic Abstracts (ebscohost) ارگونومیک ابسترکتس یک پایگاه کتابشناختی بین المللی است که موضوعات ارگونومی و عوامل انسانی را پوشش می دهد. این پایگاه منابع حوزه های مختلفی از جمله فیزیولوژی، ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس از ابسکوهاست

Biological Abstracts (ebscohost) بایولوژیکال ابسترکتس که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل مجموعه ای از ارجاعات کتابشناختی برای علوم زیستی و ادبیات پژوهش زیست پزشکی می باشد و ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو از ابسکوهاست

Biological Abstracts Archive 1926-1968 (ebscohost) پایگاه بایولوژیکال ابسترکتس آرشیو که توسط شرکت کلریویت آنالیتیکس تولید شده است، شامل تمامی رکوردهای کتابشناختی ادبیات پژوهش علوم زیستی و زیست­شناسی ۴۹ دوره ژورنال ادامه مطلب…

صفحه 1 از 212