معرفی پایگاه پترولیوم ابسترکتس تی یو ال اس ای دیتابیس از ابسکوهاست

Petroleum Abstracts TULSA Database (ebscohost) پایگاه پترولیوم ابسترکتس منبع مشخص اطلاعات مربوط به اکتشاف نفت و گاز و صنایع تولیدی مرتبط می باشد. این پایگاه علاوه بر منابع کتاب شناختی ادامه مطلب…