سمینار “#کارآفرینی_کتابخانه” در “مبحث علم اطلاعات و اقتصاد کتابخانه”

حسینیه ی ارشاد برگزار کننده ” سلسله نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی” با موضوع “علم اطلاعات و اقتصاد” در پاییز ۹۴ می باشد. این جلسات چهارشنبه ها برگزار ادامه مطلب…