معرفی پایگاه لیدرشیپ اند منجمنت سورس از ابسکوهاست

Leadership and Management Source (ebscohost) لیدرشیپ اند منجمنت سورس پایگاهی است که به نیاز های مربوط به آموزش کارکنان و مدیریت می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف ادامه مطلب…

معرفی پایگاه آی تی سورس از ابسکوهاست

IT Source (ebscohost) آی تی  سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان فناوری اطلاعات در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد. ادامه مطلب…

معرفی پایگاه هیومن ریسورسز ابسترکتس از ابسکوهاست

Human Resources Abstracts (ebscohost) این پایگاه کتابشناختی تمامی حوزه های مربوط به منابع انسانی مانند مدیریت منابع انسانی، کارمندان و رفتار سازمانی را پوشش می دهد و شامل صدها هزار ادامه مطلب…

معرفی پایگاه اچ آر سورس از ابسکوهاست

HR Source (ebscohost) اچ آر سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان منابع انسانی در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می باشد. ادامه مطلب…

معرفی پایگاه فایننس سورس از ابسکوهاست

Finance Source (ebscohost) فایننس سورس پایگاهی است که به نیاز های متخصصان امور مالی و حسابداری در زمینه توسعه شغلی می پردازد. این پایگاه شامل مقالاتی از صنایع مختلف می ادامه مطلب…

معرفی پایگاه بیزنس سورس کرپوریت از ابسکوهاست

Business Source Corporate (ebscohost) این پایگاه که برای پاسخ دهی به نیازهای متنوع اطلاعاتی شرکت های امروزی طراحی شده است، شامل ژورنال ها و مجلات تمام متن می باشد. منابع، ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ایکونلیت از ابسکوهاست

EconLit (ebscohost) این نمایه بسیار معتبر انجمن اقتصاد آمریکا که همیشه به استانداردهای بسیار بالایی پایبند مانده است، یک منبع کاملا معتبر برای خلاصه ها و استنادهای پژوهش های اقتصادی ادامه مطلب…

معرفی پایگاه ایکونلیت ویت فول تکست از ابسکوهاست

EconLit with Full Text (ebscohost) ایکونلیت ویت فول تکست، قابل اعتمادترین پایگاه اطلاعاتی تمام متن برای پژوهش­های اقتصادی است. این پایگاه صدها ژورنال با متن کامل، شامل ژورنال های انجمن ادامه مطلب…

کارگاه مهارتی کتابداران و متخصصان علم اطلاعات در کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز

در راستای فراهم آوردن زمینه لازم برای کسب مهارت ها و شایستگی های جدید، مورد نیاز برای حضور موثر در فضای اطلاعاتی مبتنی بر وب ۲/۰، کارگاه مهارتی کتابداران و ادامه مطلب…