بانک اطلاعاتی گزارش های تحلیلی بازار گارتنر

معرفی gartner گارتنر یک شرکت صاحب نام در زمینه ی مشاوره و پژوهش به صاحبان کسب و کارها و صنایع است.این شرکت آمریکایی به بیش از ۱۵ هزار سازمان در ادامه مطلب…