انجمن تائیدکننده آزمایشگاه ها

  معرفی انجمن تائیدکننده آزمایشگاه ها a2la.org American Association For Laboratory Accreditation انجمن تائیدکننده آزمایشگاه ها یک موسسه غیرانتفاعی در سطح بین المللی است که در میان بزرگترین سازمان های ادامه مطلب…