انجمن دستیاران پزشکی آمریکا

  معرفی انجمن دستیاران پزشکی آمریکا AAMA American Association of Medical Assistants انجمن حرفه ای دستیاران پزشکی آمریکا با هدف آموزش دستیاران حرفه ای به همراه صدور گواهینامه آموزش به ادامه مطلب…