انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی آمریکا

  معرفی انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی آمریکا AAMI American Association of Medical Assistants این انجمن از سال ۱۹۶۷ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر ادامه مطلب…