استاندارد ملی فرانسه

  معرفی استاندارد ملی فرانسه AFNOR Association Française de Normalization سازمان استاندارد ملی فرانسه قلب تدوین استاندارد در این کشور است. این سازمان مسئولیت استانداردسازی برای طیف وسیعی از محصولات ادامه مطلب…