انجمن سازندگان لوازم خانگی

  معرفی انجمن سازندگان لوازم خانگی AHAM Association of Home Appliance Manufacturers این انجمنصدای صنعت لوازم خانگی است که با هدف تعیین استانداردهای و تصمیمات تجاری به منظور حمایت از ادامه مطلب…