انجمن هواپیمایی و هوانوردی آمریکا

  معرفی انجمن هواپیمایی و هوانوردی آمریکا AIAA American Institute of Aeronautics and Astronautics این انجمن حرفه ای از سال ۱۹۶۳ ا نزدیک به ۳۰ هزار عضو از ۹۱ کشور ادامه مطلب…