پایگاه اطلاعاتی اکسس کیس فایل کالکشن

  معرفی پایگاه اطلاعاتی اکسس کیس فایل کالکشن Case Files Collection این پایگاه اطلاعاتی به منظور آموزش دانشجویان پزشکی در شرایط واقعی اقدام به انتشار پرونده های پزشکی بیماران می ادامه مطلب…