کتابخانه دیجیتال یابش

کتابخانه دیجیتال یابش پایگاه اطلاعات علمی برای نوآوری و خلق فناوری تأمین کننده ی منابع اطلاعاتی برای پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، متخصصان و دانشجویان است. این فروشگاه آنلاین شبیه یک ادامه مطلب…