پایگاه اطلاعاتی لایبرری اند اینفورمیشن ساینس سورس از ابسکو

  معرفی پایگاه اطلاعاتی لایبرری اند اینفورمیشن ساینس سورس Library & Information Science Source   Library & Information Science Sourceis the largest full-text database for library and information science studies. ادامه مطلب…

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

بانک های اطلاعاتی  علمی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان بسیار ضروری است یابش  اکانت دسترسی تعداد زیادی از پایگاه اطلاعاتی را در اختیار کاربران قرار ادامه مطلب…