ابزار پژوهشی و نرم افزار مدیریت داده ها مندلی

  معرفی ابزار پژوهشی Mendeley مندلی یک ابزار بر پایه فضای ابری است که به منظور ذخیره سازی امن، به اشتراک گذاری و بهره گیری از داده های پژوهش توسط ادامه مطلب…