معرفی وب سایت اپن اکسس تزیس اند دیزرتیشن

معرفی وب سایت Open Access Theses and Dissertations مشخصات کلی سایت: سایت Open Access Theses and Dissertations با عنوان مخفف OATD وب سایتی حاوی حدود ۳ میلیون پایان نامه و ادامه مطلب…

معرفی وب سایت دارت اروپا ای تزیس

معرفی وب سایت DART-Europe E-theses مشخصات کلی سایت: سایت DART-Europe E-theses وب سایتی حاوی حدود ۶۷۰ هزار پایان نامه و رساله الکترونیک لاتین رایگان است. تعداد پایان نامه های تحت پوشش: ۶۶۸۹۵۱ پایان ادامه مطلب…