ابزار شبکه های اجتماعی علمی پابلونز

  معرفی شبکه اجتماعی علمی publons پابلونز محققان را قادر می‌سازد تا رکورد کامل‌تری از تأثیر خود را به عنوان یک نویسنده، ویراستار، و نویسنده همکار، و داور در یک ادامه مطلب…