کتابفروشی و کتابخانه تخصصی کارآفرینی

شرکت یابش کتابخانه و کتابفروشی تخصصی کارآفرینی را با حدود صد عنوان کتاب شروع کرده است. محل فیزیکی این کتابخانه در شهرک صنعتی توس/ معاونت صنایع کوچک واقع شده است. از تمام علاقه مندان به شروع کارآفرینی، پژوهش های کارآفرینی و استارت آپ ها دعوت می شود با حضور در این کتابخانه و کتابفروشی از نزدیک با منابع اطلاعاتی مربوطه و جدیدترین انتشارات در حوزه ی استارت آپ ها، کسب و کار، کارآفرینی و مباحث مربوطه آشنا شوند.