تفاوت ژورنال های علمی (داوری شده) و مجلات عمومی
از مجله های علمی به دلیل اینکه پیش از چاپ مقالات توسط کارشناسان مربوط به هر رشته مورد بازبینی قرار می گیرند با عنوان مجله های بررسی شده نیز نام برده می شود. مجله های علمی دارای قالبی مشخص به همراه تعدادی مقاله و نمودار به منظور تفهیم مطالب هستند و منابع مورد استفاده آنان نیز معمولاً به صورت پاورقی و یا کتابشناسی در مقالات ذکر می شود. مقالات نوشته شده در این مجلات توسط دانشمندان و محققان هر رشته نوشته می شود. این افراد برای نوشتن مقاله های علمی از اصطلاحات و اطلاعات تخصصی هر رشته بهره می‌برند.

به همین دلیل انتظار می رود که خوانندگان نیز دارای زمینه علمی مشابهی با مقالات باشند. هدف اصلی این‌گونه مجله ها در دسترس قرار دادن اطلاعات و نتایج تحقیقات علمی در اختیار پژوهشگران و دانشمندان است. همچنین در مجلات علمی سرمقاله ها،نامه های سردبیر و مقالات نقد و بررسی مورد داوری علمی قرار نمی گیرند.  چنانچه در زمینه علمی خود به اطلاعات دقیق و معتبر نیاز دارید بهتر است به مجلات علمی مراجعه کنید. این‌گونه مجلات اغلب توسط سازمان های حرفه ای به همراه تحقیقات اولیه و تجزیه و تحلیل دقیق منتشر می شوند.

مجلات عمومی اغلب مانند مجلات علمی مورد بررسی دقیق قرار نمی گیرند. این نوع مجلات معمولاً دارای یک قالب جذاب به همراه عکس و تصاویر هستند و مطالب موجود در آنها توسط نویسندگان برای عموم مخاطبان نوشته می شود. زبان این نوع مجلات ساده و قابل فهم بوده و هدف انتشار آنها ارائه اطلاعات عمومی، اخبار روزانه، داستان های شخصی، سرگرمی و یا تبلیغات است که توسط بنگاه های تجاری به منظور کسب سود منتشر می شوند. چنانچه نیاز به اطلاعات دقیق به همراه تجزیه و تحلیل عمیق درباره یک موضوع دارید این نوع مجلات انتخاب خوبی نمی توانند برای شما باشند و بهتر است به سراغ مجلات علمی بروید. ممکن است که هر دو نوع مجله علمی و عمومی در مورد یک موضوع باشند اما نوع ارائه و عمق مطالب موجود در آنها با یکدیگر متفاوت است. یک نکته قابل توجه در این زمینه وجود واژه مجله magazine و یا ژورنال  journal در عنوان مجلات است، صرفا هر عنوانی که دارای یکی از این دو واژه بود نمی تواند مجله یا ژورنال محسوب شود.

 

ویژگی مشخصات مجلات علمیمشخصات مجلات عمومی
ظاهرمطالب جدی، دارای نمودار، بدون صفحات روغنی و عکسجذاب، دارای آگهی تبلیغاتی، دارای عکس زیاد، کاغذ براق
محتواگزارش تفصیلی تحقیقات و نتایج آزمایش هاداستان ها،گزارش های ثانویه، اخبار روزانه،داستان های شخصی
مخاطباندانشجویان و محققانعموم مردم
نویسندگانپژوهشگران رشته علمی دارای اعتبار خاص ر یک زمینه مشخصخبرنگاران یا روزنامه نگاران حرفه ای و افرادی که متخصص نیستند
منابعبه صورت پاورقی و منابع ذکر شده در کتاب شناسی هامنابعی که به طور غیر رسمی ذکر نشده اند
هدفارائه نتایج علمی و تحقیقاتارائه اطلاعات عمومی
زبان نگارشدارای زبان تخصصی و شامل اصطلاحات و لغات خاص و فنیدارای زبان آسان و فاقد اصطلاحات خاص
هیئت تحریریهمتشکل از متخصصان هر حوزه علمی به همراه ذکر وابستگی سازمانی و حرفه ایشامل یک سردبیر و چند ویراستار عمومی
ساختار مقالاتمقالات موجود شامل چکیده،متن،روش شناسی و نتیجه گیری هستند. دارای کتابشناسی و نمودار و جداول هستند.مقالات بدون ساختار مشخص و شامل تصاویر و عکس و بدون نتیجه گیری مشخص هستند.
پذیرش مقالهبسیاری از مجلات علمی ژورنال های معتبری هستند که پذیرش مقالات آنها پس از بررسی توسط محققان امکان پذیر استمطالب توسط خبرنگاران نوشته شده و پس از ویرایش به وسیله سردبیران منتشر می شوند
مثالمجله روانشناسی آمریکا، مجله انجمن پزشکی آمریکا

مجله نشنال جئوگرافیک، فوربس

       چگونه می توان با استفاده از پایگاه های داده مجلات علمی را یافت؟

بسیاری از پایگاه های داده امکاناتی را برای شما فراهم می آورند که به وسیله آن بتوانید جستجوی خود را به مجلات علمی محدود کنید. این امکان اغلب در صفحه جستجوی پیشرفته پایگاه قرار دارد. هنگام جستجو در پایگاه در صفحه جستجوی پیشرفته به دنبال یافتن گزینه ای به یکی از نام های Scholarly (Peer Reviewed) Journals، Peer Reviewed یا موارد مشابه باشید.

نکته مهم: اگر نمی توانید یک مطلب علمی را از مطالب عمومی یا تجاری تشخیص دهید از یک کتابدار متخصص بخواهید تا شما را راهنمایی کند.

این متن ترجمه مطالبی است با عنوان های:

Scholarly journals vs Popular magazines Guide

What’s the difference between scholarly journals and popular magazines?

What’s the difference between a periodical, a scholarly journal, and a magazine What difference does it make which one I use?