Posted on

وب سایت آموزشی اسکلتونز

 

معرفی وب سایت eskeletons

این وب سایت یک منبع آموزشی بینظیر در زمینه آموزشی آناتومی بدنی موجودات است. اطلاعات موجود در این وب سایت از طریق پایگاه علمی استئولوژی گردآوری شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد. تمامی محتواهای علمی موجود در این وب سایت مانند تصاویر،ویدئوهای آموزشی و متون علمی توسط متخصصان برجسته این حوزه،اساتید دانشگاه و دانشجویان دانشگاه تگزاس تولید می شود. این وب سایت به شکل رایگان اطلاعات بسیار جامع و کاملی را همراه با تصاویر و ویدئوهای آموزشی در اختیار کاربران خود قرار می دهد. وب سایت اسکلتونز می تواند یک منبع آموزشی بسیار جذاب برای دانشجویان،دانش آموزان و سایر کاربران باشد.

 

منبع:

http://eskeletons.org/resources