Posted on

وب سایت امرالد کلود لب

 

معرفی وب سایت آزمایشگاهی emerald cloud lab

وب سایت آزمایشگاهی ECL یک وب سایت تخصصی ویژه متخصصان و دانشمندان علوم در سطح دنیا است. این وب سایت امکان دستیابی به نتایج آزمایش های علمی در سطح دنیا را برای کاربران خود فراهم می آورد. هدف این وب سایت هموار نموده مسیر پیشرفت های علمی در زمینه علوم زیستی و پزشکی است. با توجه به سرعت تحول علم در سطح دنیا به بسترهایی برای هماهنگی با این سرعت برای دانشمندان نیاز است. بر همین اساس این وب سایت با ایجاد امکانات آموزشی و آزمایشگاهی برای متخصصان امکان سرعت بخشیدن به پیشرفت در زمینه تحقیقات پزشکی، علوم غذایی، علوم دارویی، علوم مواد و کشاورزی را فراهم می آورد.

منبع

https://www.emeraldcloudlab.com/company-culture