Posted on

پایگاه اطلاعاتی کراس رف

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی crossref

پایگاه اطلاعاتی کراس رف با هدف یافتن، ارزیابی، استناد و استفاده مجدد از منابع اطلاعاتی فعالیت خود را آغاز نموده است. این پایگاه با هدف افزایش ارتباط علمی میان محققان و پژوهشگران اقدام به برچسب گذاری داده های متون علمی نموده و با انتشار آنها و در اختیار قرار دادن این داده های علمی در اختیار کاربران امکان بازیابی بیشتر متون را فراهم می آورد.

از مواردی که به وسیله فعالیت این پایگاه ایجاد می شود می توان به افزایش همکاری جامعه علمی و ارتباط بیشتر با یکدیگر، تولید، پردازش و انتشار فراداده های علمی به منظور ایجاد ارتباط بین نتایج تحقیقات علمی، ایجاد یک زیرساخت علمی مشترک به منظور همراهی با تغییرات و تکامل مداوم آن، آزمایش و تحقیقات مداوم در زمینه فناوری های موجود و ایجاد و فعال سازی خدمات و ابزارهای علمی به منظور اتصال نتایج تحقیقات علمی می توان اشاره نمود.

این پایگاه اطلاعاتی در سال ۲۰۱۹ دارای ۱۷۷۷۹ عضو از ۱۳۹ کشور جهان بود. فراداده های موجود در این پایگاه بخشی به صورت رایگان و بخشی از آن به صورت اشتراکی با پرداخت هزینه در دسترس کاربران قرار می گیرند. این پایگاه اطلاعاتی یکی از معتبرترین مراجع موجود در زمینه ارائه اطلاعات فراداده ای است.

منبع

https://www.crossref.org/about