Posted on

پایگاه اطلاعاتی مینتل

معرفی پایگاه اطلاعاتی mintel

مجموعه تخصصی مینتل از سال ۱۹۷۲ تا بحال یکی از معتبرترین مجموعه در زمینه ارائه اطلاعات اقتصادی و تجاری به مشتریان خود است. این پایگاه اطلاعاتی در زمینه تحلیل رفتار مصرف کنندگان، محصولات جدید بازار، بازار رقابتی و نحوه درخواست بازار اطلاعات منحصربفرد و کاربردی به کاربران خود ارائه می نماید. این پایگاه از اطلاعات خود با عنوان هوش بازار نام می برد و معتقد است با کسب این اطلاعات تاجران و صنایع می توانند بالاترین بازدهی را در بازار داشته باشند.

پایگاه اطلاعاتی مینتل با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های بازار، هوش رقابتی، هوش محصول و از همه مهمتر تخصص خود باعث ایجاد یک بینش قوی و معتبر نسبت به بازار می شود. تیم متخصص این پایگاه با استفاده از تجزیه و تحلیل و تحقیقات بازار و سپس اندازه گیری و نموداربندی آمارگران پیش بینی های ارزشمندی از بازار و صنایع ارائه می دهند.

منبع 

https://www.mintel.com/about-mintel