گزارش های SR – Strategic Reports

همکار یابش - مثنوی۱۳۹۹-۱۱-۰۸بازدید ۱۴۷۵
Posted on

گزارش های SR – Strategic Reports

 گزارش های SR – Strategic Reports

لیست گزارش های حرفه ای SR در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

yabesh.ir@gmail.com

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ 

Published Report Title
۲۰۱۹ North America Propylene Supply Study Update
۲۰۱۸ A Sea Change: Plastics Pathway To Sustainability
۲۰۱۷ Ammonia and Urea
۲۰۱۷ Light Linear Alpha Olefin Market Study – Report Light Linear Alpha Olefin Market Study – Revised
۲۰۱۶ Reinventing the Wheel 
۲۰۱۶ US Bulk Chemical Industry: Trade & Logistics in the Shale Gas Era
۲۰۱۶ Chemical Industry Capital Cost Study – Excel Deliverable Special Report – Chemical Industry Capital Cost
۲۰۱۶ Chemical Industry Capital Cost Study – Report Special Report – Chemical Industry Capital Costs
۲۰۱۶ Latin America Polyethylene Market Study – Report Special Report – Latin America PE Market – Top Regional Consumers – Excel file
۲۰۱۶ Latin America Polyethylene Market Study – Report Special Report – Latin America PE Market 
۲۰۱۶ C5 Value Chain Study – Report Special Report – C5 Value Chain Study
۲۰۱۶ C5 Value Chain Study – Report Special Report C5 Value Chain Study – Supporting Datasheets
۲۰۱۵ China Coal Chemical Industry Analysis Update (2015) – Report China Coal Chemical Industry Analysis_2015 Update
۲۰۱۵ China Coal Chemical Industry Analysis Update (2015) – Report Project Assessment
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Ethylene – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Propylene – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Introduction – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Butadiene – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Executive Summary – Crude Oil Turmoil Final Presentation 
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Polyethylene – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Polypropylene – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Aromatics – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation ChlorAlkali Vinyls – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Full Workshop Presentation Methanol – Crude Oil Turmoil Final Presentation
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Excel Deliverable ETH, PE, BDE – SD for V, U, L
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Excel Deliverable MOH – SD for V, U, L
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Excel Deliverable PRO, PP – SD for V, U, L
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Excel Deliverable BZ, STR, PX – SD for V, U, L
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Excel Deliverable CAU, CHL, EDC, PVC – SD for V, U, L 
۲۰۱۵ Crude Oil Turmoil and the Global Impact on Petrochemicals – Energy Case Presentation Energy Case Presentation
۲۰۱۵ Light and Heavy Naphtha: International Market Reviews – Report 2015 LHNAP
۲۰۱۴ Light and Heavy Naphtha: International Market Reviews – Price Forecast 2015 Light & Heavy Naphtha Price Forecast Tables (March 2015 Update)
۲۰۱۴ Light and Heavy Naphtha: International Market Reviews – Price Forecast 2015 Light & Heavy Naphtha Price Forecast Tables
۲۰۱۴ Light and Heavy Naphtha: International Market Reviews – Trade Grids 2015 Light & Heavy Naphtha Trade Grid Tables 
۲۰۱۴ Methanol into Fuels Applications – Report Methanol into Fuels Applications 
۲۰۱۴ Methanol into Fuels Applications – Report Methanol into Fuels Applications Data
۲۰۱۴ Light and Heavy Naphtha: International Market Reviews – Supply & Demand 2015 Light & Heavy Naphtha Supply & Demand Balances
۲۰۱۴ Lubricants in Brazil Market Study – English
۲۰۱۴ North America Propylene Supply Study – Excel Deliverable North America Propylene Supply Study Data (Pounds)
۲۰۱۴ North America Propylene Supply Study – Report North America Propylene Supply Study
۲۰۱۴ North America Propylene Supply Study – Excel Deliverable North America Propylene Supply Study Data (Metric Tons)
۲۰۱۴ Ammonia Value Chain Study – Report Ammonia Value Chain Study
۲۰۱۴ Ammonia Value Chain Study – Supply/Demand Graphics Urea
۲۰۱۴ Ammonia Value Chain Study – Supply/Demand Graphics Ammonia
۲۰۱۴ Chemical Building Blocks from Renewables
۲۰۱۳ Lubricants in Brazil Market Study – Portuguese
۲۰۱۳ Global Solvents – Opportunities for Greener Solvents
۲۰۱۳ China Coal Chemical Industry Analysis – Analysis Final Deliverable
۲۰۱۳ China Coal Chemical Industry Analysis – Project Assessment Final Deliverable
۲۰۱۳ Russian Petrochemical Study – Report Russian Petrochemical Study
۲۰۱۳ Russian Petrochemical Study – Supply/Demand Data Russia Study SDT Data
۲۰۱۲ ۲۰۱۲ Chemical Company Handbook – Americas – Report Volume II
۲۰۱۲ ۲۰۱۲ Chemical Company Handbook – Americas – Report Volume I 
۲۰۱۲ Russian Petrochemical Study – Capacity Data Russia Plant Capacities
۲۰۱۱ ۲۰۱۱ Middle East/India Petrochemical Company Handbook – Report Complete Report
۲۰۱۱ ۲۰۱۱ Europe/CIS/Africa Petrochemical Company Handbook – Report Complete Report

این پست چقدر برای شما مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵٫ تعداد امتیاز: ۰

اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

اشتراک گذاری این مطلب: