Posted on

گزارش های CP-Company Profiles

گزارش های حرفه ای CP-Company Profiles

لیست گزارش های حرفه ای CP در یابش

برای دستیابی به هر یک از گزارش های زیر با ما در تماس باشید

yabesh.ir@gmail.com

۰۹۱۵۱۱۰۵۲۸۵ 

Published Report Title
۲۰۱۸ Mubadala (IPIC) Company Profile
۲۰۱۸ TOTAL Company Profile
۲۰۱۸ Eni Company Profile
۲۰۱۸ BP Company Profile
۲۰۱۸ Chevron Phillips Company Profile