Posted on

پایگاه اطلاعاتی هاروارد دیتاورس

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی dataverse.harvard

مجموعه هاروارد دیتاورس یک مخزن دیجیتال داده های علمی است که به صورت رایگان در اختیار تمامی محققان و پژوهشگران چه در داخل و چه در خارج از کشور در سطح دنیا در دسترس قرار دارد. محققان با استفاده از این پایگاه می توانند به داده های تمامی پژوهش های در هر رشته ای که انجام شده است دسترسی داشته باشند، در آنها جستجو انجام دهند، آنها را بایگانی کنند، به آنها استناد کنند و نتایج تحقیقات خود را به اشتراک بگذارند.

در این پایگاه مجموعه های مجزایی از رشته های علمی متفاوت وجود دارد. پزوهشگران با قرار دادن فراداده تحقیقات خود در این وب سایت بلافاصله یک ارجاع داده استاندارد دریافت خواهند کرد که با نمایه شدن در پایگاه اطلاعاتی توسط موتورهای جستجو قابل کاوش و دستیابی است. همچنین پژوهشگران می توانند میزان دستیابی کاربران به داده های خود را تعیین نمایند و دسترسی آن را باز قرار داده و یا محدود سازند. این پایگاه در واقع یک راه حل ویژه به منظور مدیریت داده های پژوهشی فردی یا سازمانی است که استفاده از آن مزایای بسیاری برای پژوهشگران به همراه دارد.

منبع

https://support.dataverse.harvard.edu