Posted on

وب سایت پلجیوم

 

معرفی وب سایت Plagium

پلجیوم یک وب سایت اختصاصی در زمینه کشف سرقت ادبی است که این کار را به صورت تخصصی و بسیار عمیق در تمامی سطح وب انجام می دهد. این وب سایت با بهره گیری از موتور جستجوی اختصاصی مبتنی بر فناوری پیشرفته Miner اقدام به کاوش عمیق در فضای وب کرده و متون موجود در کلیه این فضا و وب پنهان را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج به دست آمده از این وب سایت بسیار دقیق و عمیق بوده و از اعتبار بالایی برخوردار هستند.