Posted on

پایگاه اطلاعاتی ژورنال ایندیکیتور

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی CWTS Journal Indicators

این پایگاه اطلاعاتی یک پایگاه علم سنجی بوده که با استفاده از داده های ارائه شده توسط الزویر شاخص های علم سنجی را برای مجلات علمی محاسبه نموده و به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می دهد. در حال حاضر شاخص های علم سنجی بیش از ۲۰ هزار مجله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس در این پایگاه وجود دارد.

این پایگاه اطلاعاتی برای کاربران شاخص SNIP مجلات را محاسبه می نماید که یک شاخص معتبرتر نسبت به ایمپکت فاکتور بوده و بر اساس میزان استناد به مجله در یک زمینه علمی مورد محسابه قرار می گیرد و در نتیجه امکان مقایسه معتبرتری را نیز برای کاربران فراهم می آورد. داده های منتشر شده توسط این پایگاه به صورت مداوم بروزرسانی می شود و آخرین بروزرسانی آن در ژوئن ۲۰۲۱ انجام شده است.