Posted on

پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا

 

معرفی پایگاه اداره ثبت اختراع اروپا epo

در ۵ اکتبر سال ۱۹۷۳ کنوانسیون ثبت اختراع اروپا در مونیخ آلمان به امضای ۱۶ کشور رسید و موجب ایجاد سازمان ثبت اختراع اروپا و نیز شکل گیری نوعی نظام حقوقی مستقل برای بررسی و اعطای پروانه های ثبت اختراع اروپا شد. با اجرای این کنوانسیون در سال ۱۹۷۷ اداره ثبت اختراع اروپا نیز آغاز به کار کرد و زمینه ای فراهم شد تا متقاضیان بتوانند درخواست خود را برای دریافت پروانه ثبت اختراع در EPO ثبت کنند.

از آنجا که اداره ثبت اختراع اروپا سازمان بین دولتی است بنابراین پروانه های ثبت اختراع اروپا به افرادی داده می شود که می خواهند از اختراع آنها در چند کشور اروپایی حمایت شود. لازم به ذکر است کشورهای عضو نیز دارای حق اجرا یا لغو پروانه های ثبت اختراع افراد هستند. امروزه با پیوستن کشورهایی مانند رومانی، مجارستان، کرواسی، نروژ و غیره به سازمان ثبت اختراع اروپا محدوده جغرافیایی آن گسترش یافته است و در حال حاضر ۳۸ کشور عضو این سازمان هستند.

منبع

http://basparesh.ippi.ac.ir