Posted on

پایگاه اطلاعاتی کاس سای فایندر

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی SciFinder

پایگاه کاس سای‌فایندر بزرگترین مرجع و بانک اطلاعاتی پتنت و چکیده‌های شیمی، علوم وابسته و زیست دارویی است و دسترسی نامحدود به جامع‌ترین و معتبرترین منابع را در سطح جهان، درموضوعات مواد و واکنش‌های شیمیایی و علوم مرتبط فراهم می‌کند. از طریق هوش مصنوعی به‌کار گرفته شده در این پایگاه می‌توانید بدون دریافت هیچ گونه آموزش ویژه‌ای، بانک اطلاعاتی فوق را به کمک نام، مواد شیمیایی، ساختار، واکنش و یا موضوع مورد پژوهش و نام مؤسسه جست‌وجو کنید.

این پایگاه توسط دانشمندان این شرکت در سراسر جهان بروزرسانی می شود و شما می توانید با خیال آسوده و اطمینان از اعتبار و روزآمدی منابع درمورد مواد شیمیایی، ساختار، واکنش یا موضوع مورد پژوهش و موارد ثبت اختراع به جستجو بپردازید.

دسترسی به این پایگاه از طریق اشتراک و وارد کردن نام‌کاربری و کلمۀ عبور ممکن است. این پایگاه امکان دسترسی آزمایشی به اطلاعات خود را در دوره‌ای یک ماهه، برای کاربران مقدور می‌سازد.

آشنایی بیشتر

http://lib2mag.ir/2613