Posted on

انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی آمریکا

 

معرفی انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی آمریکا AAMI

American Association of Medical Assistants

این انجمن از سال ۱۹۶۷ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای بیش از ۹۰۰۰  متخصص به عنوان اعضای انجمن است. هدف انجمن تجهیزات پزشکی توسعه، مدیریت و استفاده از ابزار پیشرفته پزشکی به منظور بهبود درمان است. این انجمن منبع اصلی استانداردهای ملی و بین المللی است که در زمینه صنعت تجهیزات پزشکی اطلاعات علمی، راهنماهای فناوری و پشتیبانی های عملی را فراهم می آورد.

بخش مهم این انجمن مجموعه آموزشی و استاندارد آن است. در قسمت تدوین استاندارد این انجمن گزارش های معتبر فنی و اسناد علمی منبع مهمی در این زمینه هستند. این انجمن بیش از ۵۰ سال است که معتبرترین استانداردها را در زمینه صنعت تجهیزات پزشکی منتشر می کند. در زمینه تدوین استانداردها بیش از ۲۰۰ تیم فنی مشغول به فعالیت هستند. استانداردهای تدوین شده شامل استانداردهای تولید، آزمایش، مراقبت های بهداشتی، دستورالعمل های ویژه پزشکان، مراکز بهداشتی و دانشگاه ها هستند.

بخش مهم دیگر این انجمن بخش آموزشی آن است. در بخش آموزشی داوطلبان می توانند با گذراندن دوره های مشخص شده و پذیرفته شدن در آزمون ها گواهینامه های معتبر سنجش استاندارد تجهیزات پزشکی را دریافت نمایند. گواهینامه های تدوین شده توسط این انجمن معتبرترین گواهینامه موجود در این زمینه در سطح دنیا است. آموزش های موجود در این انجمن شامل آموزش های عمومی، آموزش های خصوصی و آموزش های تکمیلی هستند که هر فرد با توجه به شرایط خود می تواند یک نمونه از آن را انتخاب نماید.

 

برای آشنایی بیشتر با بخش آموزشی انجمن تجهیزات پیشرفته پزشکی به اینجا مراجعه نمایید

 

منبع

https://www.aami.org/about-aami