Posted on

شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی

 

معرفی شورای کدهای بین المللی ساختمان سازی ICC

International Codes Council

شورای کدهای بین المللی منبع اصلی جهانی کدها، استانداردها و راه حل های ایمنی ساختمان است. این استانداردها در سطح بین المللی پذیرفته شده و شامل ارزیابی محصول، اعتبارسنجی، فناوری، آموزش و صدور گواهینامه اعتبار است. از کدها و استانداردهای تدوین شده در این زمینه به منظور اطمینان از طراحی و ساخت ساختمان های ایمن، مقرون به صرفه و پایدار در سراسر جهان استفاده می شود.

برای تهیه و تدوین این کدها و استانداردها جمعی از متخصصان و مهندسین این حوزه گردهم آمده و اقدام به تدوین آنها می نمایند. مهمترین هدف این موسسه ایجاد اعتماد و اطمینان از سوی مشتریان به منظور استفاده از این استانداردها است.

شورای کد بین المللی متعهد به ایجاد یک محیط فراگیر و خوشامدگویی برای کارمندان ، اعضا ، شرکا و ذینفعان از هر نژاد ، نژاد ، قومیت ، جنس و سنی است. آنها از تنوع ، عدالت و ورود در صنعت ایمنی ساختمان حمایت می کنند. آنها مأموریت خود را برای محافظت از سلامتی ، ایمنی و رفاه مردم با ایجاد ساختمان ها و اجتماعات ایمن می دانند.

 

برای آشنایی بیشتر با محصولات این موسسه به اینجامراجعه نمایید