Posted on

موسسه لیزر آمریکا

 

معرفی موسسه لیزر آمریکا LIA

Laser Institute of America

موسسه لیزر آمریکا یک جامعه حرفه ای در زمینه کاربردهای لیزر و ایمنی لیزر در سراسر جهان است. این موسسه مجموعه ای خدمات مانند آموزش، معرفی، همایش و فعالیت های ارتقاء سطح دانش لیزر را برای کاربران خود ارائه می دهد. دوره های آموزشی این موسسه در زمینه ایمنی لیزر برای پرسنل مراکز تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی به صورت مداوم ارائه می شود. همچنین در همایش های دوره ای این موسسه یک گروه بزرگ از استفاده کنندگان لیزر سالانه گردهم آمده و تجربیات خود را به یکدیگر انتقال می دهند.

از مهمترین فعالیت های این موسسه می توان به تدوین استانداردهای ایمنی لیزر اشاره کرد. سری استانداردهای استفاده ایمن از لیزر به صورت مرتب توسط این موسسه تدوین شده و در اختیار کاربران این حوزه قرار می گیرد. از جمله این استانداردها می توان به استاندارد استفاده ایمن از لیزر Z136 برای استفاده های نظامی و پزشکی، استفاده ایمن از لیزر برای استفاده در سیستم های ارتباط فیبر نوری، استفاده ایمن از لیزر در پزشکی و مراقبت های بهداشتی، استفاده ایمن از لیزر در موسسات آموزشی، استفاده ایمن از لیزر در فضای باز و بسیاری موارد دیگر می توان اشاره کرد.

 

برای آشنایی بیشتر با استانداردهای تدوین شده این موسسه به اینجا مراجعه نمایید