Posted on

مؤسسه ملی ایمنی و بهداشت آمریکا

 

معرفی موسسه ملی ایمنی و بهداشت آمریکا CDC

National Institute for Occupational Safety and Health

این موسسه یکی از اجزای عملیاتی وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا است. وظیفه این سازمان حفاظت از آمریکا در برابر تهدیدهای بهداشتی، بیماری، ایمنی و امنیتی در سطح داخلی و خارجی است. حفاظت در برابر بیماری های حاد و مزمن، واگیر و غیر واگیر، قابل درمان یا قابل پیشگیری، خطای انسانی یا حمله عمدی و تمامی مواردی که امنیت ملی را در معرض خطر قرار می دهد از وظایف این سازمان است.

از مهمترین فعالیت های این سازمان بخش اطلاع رسانی و مقالات علمی آن است که در طی آن بسیاری از بیماری ها مانند انواع آنفلوانزاها، بیماری های ژنتیکی، بیماری های مربوط به جنین و مادر، بیماری های عفونی، بیماری های استخوانی، آسم، بیماری های مرتبط با حیوانات و تعداد بیشماری بیماری مورد بررسی قرار گرفته و راهنمایی های لازم در این زمینه در اختیار کاربران قرار می گیرد. این سازمان با این فعالیت خود در راستای افزایش آگاهی افراد جامعه تلاش کرده و سطح دانش آنها را ارتقاء می بخشد.

 

برای آشنایی بیشتر با بخش مقالات این سازمان به اینجا مراجعه نمایید