Posted on

پایگاه اطلاعتی کولد وار استرن یوروپ CWEE

 

معرفی پایگاه اطلاعتی کولد وار استرن یوروپ Cold War Eastern Europe

این وب سایت یک منبع منحصر به فرد برای محققان حوزه علوم انسانی و تاریخ است که اطلاعات بسیار مهم و معتبری را که برگرفته از اسناد مهم دولتی و سیاسی در اروپای شرقی و جنگ است را منتشر می نماید. این منبع امکان مطالعه مقایسه ای را در فضا و زمان مربوط به جنگ سرد برای محققان فراهم می آورد. اطلاعاتی از قیبل دوران جنگ سرد، جوامع کمونیستی، اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی و روابط بین الملل قرن بیستم از نمونه موارد موجود در این پایگاه اطلاعاتی است.

منبع اطلاعات موجود در این پایگاه آرشیو ملی انگلستان است که بیش از ۱۶ هزار پرونده سیاسی وزارت خارجه بریتانیا را تحت پوشش خود دارد. این پرونده ها در برگیرنده همه جنبه های سیاسی، اقتصادی، روابط بین الملل و جنبش های اعتراضی است. این منبع برای دانشجویان و اساتید حوزه تاریخ یکی از ضروری ترین و معتبرترین منابع موجود است که کاربران را با انبوهی از اطلاعات اولیه و معتبر روبرو می سازد و بینش دقیقی از عملکرد دنیا در دوران کمونیستی و جنگ سرد ارائه می دهد.