Posted on

پایگاه اطلاعاتی سیائو

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی سیائو CIAO

پایگاه اطلاعاتی سیائو بزرگترین منبع آنلاین جهان از اسناد و مقالات است که به تحقیق و تجزیه و تحلیل در زمینه سیاست بین الملل و زمینه های مرتبط با آن فعالیت دارد. از جمله مواردی که این پایگاه اقدام به ارائه اطلاعات درباره آنها می نماید می توان به موضوعاتی همچون مطالعات امنیتی، امور مالی جهانی، عملکرد دیپلماتیک، حقوق بشردوستانه، حکومت جهانی و مطالعات توسعه اشاره نمود.

 در حال حاضر این پایگاه اطلاعاتی دارای بیش از ۵۰۰ هزار منبع اطلاعاتی از بیش از ۳۰۰ ناشر بین المللی است که آرشیوی منحصر به فرد و ارزشمند در این زمینه محسوب می شود. این منابع شامل مقالات علمی، تجزیه و تحلیل های معتبر، خلاصه خط مشی های بین المللی، تفسیرهای گذشته نگر و جاری، کتاب های الکترونیکی و ویدئوهای مرتبط است.