Posted on

پایگاه اطلاعاتی دیتا پلنت

 

معرفی پایگاه اطلاعاتی دیتا پلنت Data Planet

دیتا پلنت یک پایگاه داده های پژوهشی در زمینه علوم انسانی و اجتماعی است که اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها نموده و آمارهای کمی و کیفی را برای محققان منتشر می نماید. این پایگاه دسترسی به بیش از ۶۵ میلیارد داده را از بیش از ۹۰ منبع معتبر فراهم کرده است. از مزیت های استفاده از این پایگاه داده می توان به صرفه جویی در وقت به منظور دستیابی جامع به داده های پژوهشی، استفاده از ابزارهای قدرتمند تجزیه و تحلیل، استخراج چندین شاخص و آمار از مجموعه داده ها، استفاده از منبع عای دقیق کتابخانه ای و پشتیبانی قدرتمند لینک ها DOI اشاره نمود.

این پایگاه داده ای مجموعه داده های خود را در بیش از ۳۷ فیلد فراداده ای منتشر می نماید. در مجموع داده های ۱۶ دسته موضوعی از علوم گوناگون در این پایگاه قرار دارد که عبارتند از:

 • کشاورزی و غذا
 • بانکداری، مالی و بیمه
 • عدالت کیفری و اجرای قانون
 • تحصیلات
 • منابع انرژی و صنایع
 • دولت و سیاست
 • سلامت و آمار حیاتی
 • مسکن و ساختمان
 • صنعت، تجارت و بازرگانی
 • روابط بین الملل و تجارت
 • کار و اشتغال
 • نظامی و دفاعی
 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • جمعیت و درآمد
 • قیمت ها، مصرف و هزینه های زندگی
 • حمل و نقل و ترافیک