2017-04-03بازدید 1955
Posted on

تجزیه و تحلیل کلمات

برای تجزیه و تحلیل کلمات، ابزارهای زیادی هستند. اما به نظر این ابزار ساده و مفید است:

https://voyant-tools.org

کافیه یک متن به هر زبان (فارسی یا انگلیسی یا زبان‌های دیگر) داشته باشید و داخل اون Paste کنید تا برای شما آنالیز کند.
پارامتری که مهم است Vocabulary Density هست.

فقط یادتان باشد که مثل هر کار آماری دیگر، Sample Size مهم است. اگر واقعاً می‌خواهید توانایی خودتان را بسنجید، متنی را تست کنید که حداقل ۱۰۰۰ کلمه (یا ترجیحاً بیشتر) داشته باشد.

Capture

منبع: کانال محمدرضا شعبانعلی