2017-10-03بازدید 2165
Posted on

برگزاری کارگاه لیب لنسر،کارآفرینی در دنیای اطلاعات در شیراز

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران – شاخه فارس با همکاری کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز برگزار می کند:

کارگاه آموزشی لیب لنسر، کارآفرینی در دنیای اطلاعات

مدرس: مهندس حسین حیدری مدیرعامل شرکت یابش

زمان: دوشنبه ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶

ساعت: ۸ الی ۱۸

مکان: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز واقع در کوی ارم