Posted on

پایگاه های اطلاعاتی فارسی- جستجوی مقالات

ابزارهای پژوهشی که برای یافتن منابع فارسی به شما کمک می کند!

این ابزارها به کتابداران و پژوهشگران برای جستجوی کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات داخلی و…. کمک می کند.

منابع مجله ای و مقالات فارسی

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

Ricest

مگ ایران

magiran

مرجعی کامل و کارآمد از نشریات کشور در اینترنت

گنج

ganj-beta

ganj-old

اکنون بیشترین داده‌های روزآمد گنج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌هاست

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

Sid

منابع علمی را در جهت اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش به صورت

دسترسی آزاد (Open Access) در اختیار محققان و دانش‌پژوهان قرار می دهد

 نمایه استنادی علوم ایران

ISC sci

دسترسی به مقالات نمایه شده در ISC

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ensani

پایگاه مجلات تخصصی نور

noormags

پایگاه های مقالات همایش های فارسی
سیویلیکا

civilica

ناشر تخصصی کنفرانس های کشور

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

Sid

منابع علمی را در جهت اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش به صورت

دسترسی آزاد (Open Access) در اختیار محققان و