2019-04-13بازدید 1189
Posted on

سی دومین نمایشگاه کتاب تهران

آغاز فروش کتاب های الکترونیکی لاتین – ویژه نمایشگاه کتاب تهران – شرکت یابش
http://lib.yabesh.ir
امسال با بیش از ۱۳ میلیون عنوان کتاب الکترونیکی در خدمت شما هستیم
کیفیت و قیمت مناسب خدمات یابش، تمام تلاش ما برای مشتریان وفادارمان، است.
کتاب|استانداردهای فنی -مهندسی|مقالات|پایگاه های اطلاعاتی| نرم افزار کتابخانه دیجیتال| نرم افزار مدیریت و آرشیو اسناد|گزارشات جهانی|

فروش اکانتهای

SCOpus,JCR,ESI,WOS,Reaxys,INCITES,SCiVAL, Embase,…